Mới đây, tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị đã đã tổ chức họp bình chọn lần thứ 4 năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính chủ tịch Hội đồng bình chọn chủ trì buổi họp.

 Tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh lần này có 71 sản phẩm của 44 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của các địa phương trên địa bàn. Các sản phẩm tham gia bình chọn được phân thành 4 nhóm: nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (9 sản phẩm); nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm (56 sản phẩm); nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí (5 sản phẩm); nhóm sản phẩm khác (1 sản phẩm). Qua xem xét, rà soát, 55/71 sản phẩm có hồ sơ hợp lệ, đáp ứng các quy định. Nhìn chung, số lượng hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn lần này tăng so với những lần trước. Tuy nhiên, chất lượng hồ sơ tham gia chưa tốt, thông tin cung cấp chưa đầy đủ, một số đơn vị cung cấp thiếu rõ ràng, chính xác. Căn cứ các tiêu chí đánh giá theo quy định, hồ sơ của các sản phẩm tham gia bình chọn và mục đích động viên, khuyến khích các cơ sở tham gia phát triển sản xuất, tổ chuyên môn giúp việc đề xuất Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tỉnh công nhận 40 sản phẩm CNNT tiêu biểu lần thứ IV - 2018 của 28 tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

Trên cơ sở đề xuất của Tổ chuyên môn giúp việc, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tỉnh đã bỏ phiếu cho 40 sản phẩm CNNT tiêu biểu. Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tỉnh cũng đã thống nhất cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 32 giải khuyến khích.

 Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc trong công tác chuẩn bị, quá trình rà soát, lựa chọn sản phẩm của Tổ chuyên môn giúp việc để Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tỉnh bỏ phiếu theo quy định. Để đảm bảo các điều kiện cho công tác trao giải thưởng, thống nhất bổ sung kinh phí từ nguồn khuyến công tỉnh cho cơ quan thường trực Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện.

Đồng thời, tại buổi trao giải thưởng sản phẩm CNNT tiêu biểu lần thứ IV – 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức lồng ghép vào buổi Lễ Khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh Quảng Trị vào ngày 24/7/2018.    Trên cơ sở phát động, tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi trực tiếp cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan biết được kết quả của việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu để các địa phương, đơn vị nắm bắt. Trong đó, cần nói rõ nguyên nhân những tác phẩm không được giải để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư hơn về mẫu mã và hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định để tiếp tục tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu lần sau.
 

Tin, ảnh: Linh An