Tin mới
Sở Công Thương Phú Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các hoạt động phát triển hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) và duy trì chất lượng hệ thống điện nông thôn (tiêu chí số 4) nhằm chung sức cùng các sở, ngành khác của tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM).
Giai đoạn 2016-2018, nguồn lực cho thực hiện tiêu chí số 4 của Phú Yên tăng theo từng năm: Năm 2016 là 70 tỷ đồng, năm 2017 là 72,43 tỷ đồng, năm 2018, là 73 tỷ đồng. Cùng đó, từ 239 tỷ đồng vốn vay JICA Nhật Bản ngành Công Thương Phú Yên cũng đã tiến hành cải tạo và nâng cấp lưới ...
Hoạt động Công Thương
Sở Công Thương Phú Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các hoạt động phát triển hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) và duy trì chất lượng hệ thống điện nông thôn (tiêu ...
KHUYẾN CÔNG
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch lâu dài cho công tác khuyến công của Tỉnh, trong đó việc huy động vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, lồng ghép chương trình khuyến công với các ...
Cụm công nghiệp
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương cho Công ty Yến sào Khánh Hòa (chủ đầu tư) thực hiện các thủ tục để mở rộng cụm công nghiệp (CCN) Sông ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang (trung tâm) tiếp tục ưu tiên thực hiện các nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công ...