Tin mới
Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2020 và nhằm đáp ứng yêu cầu đối với công tác thông tin tuyên truyền của Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP) hiện nay và giai đoạn tiếp theo, Cục CNĐP đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) thực hiện nâng cấp thành công Trang thông tin điện tử (Website).
Trang thông tin điện tử mới của Cục CNĐP được thiết kế mới với công nghệ hiện đại, giao diện Trang tin được đổi mới toàn diện. Trang tin điện tử đã được bổ sung một số tính năng để làm phong phú hơn nội dung và khả năng tương tác, giúp người truy cập Trang tin có thể dễ dàng xem, đọc tin ...
Hoạt động Công Thương
Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2020 và nhằm đáp ứng yêu cầu đối với công tác thông tin tuyên truyền của Cục Công nghiệp địa phương (Cục ...
KHUYẾN CÔNG
Cùng với việc hoàn thành những đề án lớn, Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2016 đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh ...
Cụm công nghiệp
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ