Tin mới
Các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh tăng cả về số lượng, chất lượng; môi trường kinh doanh ổn định; thị trường tiêu thụ được mở rộng; tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng cao… Đây là những tín hiệu khả quan của sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018. Mặc dù vậy, để sản xuất công nghiệp có sự phát triển ổn định, đạt giá trị cao đòi hỏi các cấp, ngành tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn… cho các doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Yên Bái, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4.341 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), bằng 45,7% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, qua thống kê, tốc độ tăng trưởng toàn ngành công nghiệp 6 tháng ...
Hoạt động Công Thương
Các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh tăng cả về số lượng, chất lượng; môi trường kinh doanh ổn định; thị trường tiêu thụ được mở rộng; tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng cao… Đây là những ...
KHUYẾN CÔNG
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 định hướng: Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tốc độ cao, đặc biệt là tạo sự chuyển biến mạnh ...
Cụm công nghiệp
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội là làng nghề khá nổi tiếng và lâu đời ở cửa ngõ Thủ đô. Nơi đây nổi tiếng với nghề làm mây tre đan. Sản phẩm của ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Triển khai thực hiện Thông tư 26/2014/TT-BCT và kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018, Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã cùng chủ trì và phối hợp với các Sở Công ...