Tin mới
Công nghiệp nông thôn có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế của tỉnh Yên Bái nói chung. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang tiến hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Với ý nghĩa đó, năm 2017 tỉnh Yên Bái tiếp tục dành nhiều sự quan tâm cho khu vực sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT).
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có đề án xin hỗ trợ. Cụ thể, năm tháng đầu năm 2017 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) đã phối hợp với phòng Kinh tế, Kinh ...
Hoạt động Công Thương
Công nghiệp nông thôn có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế của tỉnh Yên Bái nói chung. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi ...
KHUYẾN CÔNG
Sau nhiều năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, hoạt động khuyến công đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn ...
Cụm công nghiệp
Ngày 25/5, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN), do Bộ Công Thương chủ trì, soạn thảo. Văn bản này được kỳ vọng sẽ mở ra định hướng ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Trên mảnh đất thuần nông của thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đang có nhiều đổi thay. Những con đường đất lầy lội ngày nào nay đã được bê tông hóa, nhiều ngôi nhà ...