Tin mới
Mới đây, tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị đã đã tổ chức họp bình chọn lần thứ 4 năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính chủ tịch Hội đồng bình chọn chủ trì buổi họp.
 Tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh lần này có 71 sản phẩm của 44 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của các địa phương trên địa bàn. Các sản phẩm tham gia bình chọn được phân thành 4 nhóm: nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (9 sản phẩm); nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm (56 ...
KHUYẾN CÔNG
Nhằm lan tỏa hơn nữa hiệu quả chương trình khuyến công quốc gia đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2018 Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện tốt ngay từ khâu khảo sát, tư vấn ...
Cụm công nghiệp
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Thị trấn Thanh Lãng nằm phía Nam huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), xưa kia được gọi là 3 làng láng: Yên Lan, Hợp Lễ và Xuân Lãng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, thợ Láng Thanh Lãng ngày ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Mới đây, tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị đã đã tổ chức họp bình chọn lần thứ 4 năm ...