Tin mới
Ngày 11/01, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Báo cáo được ông Hoàng Chính Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương trình bày tại Hội nghị cho thấy năm 2018, Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phân công và kế hoạch của năm. Trong đó: Công tác theo dõi tình hình phát triển công nghiệp, thương mại; xây dựng, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm ...
Hoạt động Công Thương
Ngày 11/01, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã tham dự và chỉ đạo ...
KHUYẾN CÔNG
Vừa qua, thực hiện nhiệm vụ khuyến công quốc gia 2018, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc duy trì hiệu quả của các đề án khuyến công quốc gia (KCQG ...
Cụm công nghiệp
Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 9 khu công nghiệp và 34 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 4.092ha. Đến nay đã có 6 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp đã ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Vạn Phúc là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời bậc nhất của kinh thành Thăng Long xưa và Thủ dô Hà Nội ngày nay. Tại đây nổi tiếng với nghề ươm tơ duyệt lụa. Thương hiệu lụa ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) là hội tụ tinh túy của nghề truyền thống. Nhiều năm qua, sản phẩm CNNT ngày càng phát triển cả về chất và lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp chuyển dịch ...