Tin mới
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1137/QĐ - TTg Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Mục tiêu đến năm 2020, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các mặt hàng đang có lợi thế xuất khẩu; giá trị gia tăng của các mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu chủ lực tăng bình quân 20% so với hiện nay. Tăng dần tỷ trọng xuất khẩu nông, thủy sản vào thị trường các nền kinh tế ...
Hoạt động Công Thương
KHUYẾN CÔNG
Tỉnh Nghệ An đang tích cực chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ nhằm thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển. Hoạt động khuyến công với vai trò góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển ...
Cụm công nghiệp
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Với hàng chục mẫu sản phẩm mới được tạo ra mỗi năm, kết hợp với lực lượng lao động lành nghề, Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An (Công ty Tây ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Do không được nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, cũng như những trở ngại về vốn, nhân lực trong khâu thiết kế khiến sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) không có sự khác biệt, giá trị không ...