Tin mới
Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN), làng nghề trên địa bàn nông thôn là hướng đi tích cực để đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
Tại Tuyên Quang, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngành nông nghiệp triển khai Chương trình “Mỗi làng một sản phẩm”. Hiện tỉnh đã có 1 làng nghề làm chè ở thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào (huyện Sơn Dương), tới đây sẽ có thêm làng nghề bánh gai, thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Chiêm Hóa). Sử dụng nhiều nguồn vốn hỗ trợ nâng ...
Hoạt động Công Thương
Sáng nay 12-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình (TP Hà Nội), Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII khai mạc trọng thể.  Tham dự Đại hội đại biểu toàn ...
KHUYẾN CÔNG
Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tây Ninh đã triển khai đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tách mủ tinh bột mì bằng ...
Cụm công nghiệp
Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 9 khu công nghiệp và 34 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 4.092ha. Đến nay đã có 6 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp đã ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN), làng nghề trên địa bàn nông thôn là hướng đi tích cực để đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) là hội tụ tinh túy của nghề truyền thống. Nhiều năm qua, sản phẩm CNNT ngày càng phát triển cả về chất và lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp chuyển dịch ...